Asemblea de persoas socias 2015: principais contidos

22 de maio de 2015
Asemblea Banca Popolare Etica, Milán. Foto de Giuseppe Lanzi

Asemblea Banca Popolare Etica, Milán. Foto de Giuseppe Lanzi

O pasado sábado 16 de maio celebrouse en Milán a Asemblea Xeral de Banca Popolare Etica (Banca Etica) na que participaron 1,155 persoas socias das cales 403 estaban presentes e 752 con delegación de voto.

Durante a reunión, tivemos a oportunidade de conectar directamente con Madrid, onde as persoas socias e traballadoras da área Fiare reuníronse para seguir a Asemblea e para traballar sobre cuestións cruciais do desenvolvemento da Banca Etica no Estado español.

Os documentos aprobados

Puntos que a Asemblea votou e aprobou:

As direccións do novo modelo de goberno

Durante a Asemblea, o Consello de Administración presentou ás persoas socias as líñas xerais para a creación dun novo sistema electoral para a elección do Consello de Administración. Un novo goberno que é necesario para implementar as regulacións do Banco de Italia e responder a un maior nivel de complexidade alcanzado pola Banca Etica nestes 16 anos coa ampliación da base social e a apertura dunha sucursal fóra de Italia. O proceso participativo para chegar a un novo Regulamento Electoral continúa nos vindeiros meses.

O novo Director Xeral

A asemblea foi tamén a ocasión para presentar aos socios e socias a Alessandro Messina, o novo director xeral de Banca Etica. Messina provén da Federación Italiana de Bancos de Crédito Cooperativo. No pasado algunhas das súas responsabilidades foron: a área de créditos da Asociación Bancaria Italiana, dirixente público, director da Asociación Lunaria e coordinador da campaña Sbilanciamoci!

Documentos presentados na reunión

Algúns dos documentos presentados na asemblea foron::

Grupo de mozos e mozas de Banca Etica

Por último destacamos a presentación dunha nova iniciativa: “Cara á Reunión do Grupo de mozos/as deBanca Etica.” O proxecto está promovido por un grupo de persoas socias de Banca Etica menores de 35 anos, que queren traballar en rede para compartir ideas e propostas sobre os principios e valores das finanzas éticas. Podes poñerte en contacto coas persoas promotoras desde a páxina en Facebook.

Fonte: www.fiarebancaetica.coop/blog

Que supón asociarse a Fiare Banca Etica desde o Finisterrae (Galiza Sur)

As provincias de Pontevedra e Ourense conforman o territorio deste GIT [xunto co do GIT Galiza Norte (provincias de Coruña e Lugo)], que ocupa a fronteira máis occidental de Fiare Banca Etica. Un espazo cheo de contrastes, entre o rural e o urbano, cun tecido asociativo feble, en comparación con outros territorios desta V Área, cunha cidadanía que desconfía do sistema financeiro, pois foi fortemente golpeada pola crise e o abuso das entidades bancarias e onde estas singularidades tamén vén reflectidas na nosa configuración e quefaceres.

Xuntanza GIT Galiza Sur, 28 de abril de 2015, Vigo.

Xuntanza GIT Galiza Sur, 28 de abril de 2015, Vigo.

O grupo responsable deste GIT, elixido pola asemblea de persoas socias e constituído por unhas 12 persoas, articulouse, desde o seu inicio, como un equipo de traballo no que se repartiron as cargas, máis que os cargos, en función de dúas premisas importantes: dar representatividade a todos os colectivos e grupos locais implicados e que cada persoa elixise onde estar en función das súas capacidades e desexos. Trátase dun equipo mixto, novo, heteroxéneo, autocrítico, reflexivo e participativo, que consegue superar as distancias físicas que nos separan, entre as reunións presenciais, por medio dunha comunicación fluída vía correo electrónico, teléfono, whatsapp…

Cremos que case todo o noso trabaixo ten que ver cun bo plan de comunicación: externa-difusión e interna-participación. Ambas as dúas prioridades marcan a nosa traballo como GIT e actúan como impulso para outras tarefas interconectadas, como son a formación continua e o mantemento dos vínculos e canles de información co resto dos grupos e membros da cooperativa.

RedeGalegaSementes-Gondomar-9abril2015

XV Encontro da Rede Galega de Sementes, 9 de abril de 2015, Gondomar

A nosa maior actividade ad extra vai encamiñada a participar en todos os actos de difusión das finanzas éticas ás que nos convidaron. Desde a feira de produtos tradicionais, á que acudimos mensualmente na cidade de Vigo, até distintas xornadas en centros de ensinanza en grao sumo variado (secundaria, graos de formación profesional, universidade senior…) pasando pola Feira de Economía Solidaria en Pontevedra, os Encontros da Rede Galega de Sementes, o Día do Comercio Xusto ou polo Congreso Internacional de Agroecología e Agricultura Ecolóxica, organizado pola universidade e no que o pasado ano reflexionouse sobre recursos compartidos e respostas colectivas. Así, xa contamos cun número crecente de asociacións e organizacións de todo tipo que, máis ou menos sensibilizadas, si demostran inquietude e ganas de coñecernos e de traballar con nós por un cambio social.

Día do Comercio Xusto "Tira do fío", 9 de abril de 2015, Vigo

Día do Comercio Xusto “Tira do fío”, 9 de abril de 2015, Vigo

Vivimos con moita ilusión todo o proceso de integración con Banca Popolare Etica (BpE). Este paso histórico e as consecuencias da apertura da oficina de Bilbao trouxeron moitas novidades e adaptacións ao novo rol que o GIT ten que desempeñar nesta etapa. Nestes momentos estamos a redefinir os nosos obxectivos e accións, sen esquecer a nosa tarefa impulsora do proxecto no territorio.

A posta en marcha de operativa bancaria tamén xerou multitude de expectativas, tanto das persoas socias como das que aínda non o son. Cara a dentro e cara a fóra seguimos comunicando que canto maior e máis participativa sexa a base social que nos constitúa, maior será o noso campo de acción e as posibilidades de cambio que poidamos alcanzar. Por todo iso, dentro das actividades que ultimamente desenvolvemos ad intra destacariamos a colaboración coas persoas da operativa bancaria para facilitar a apertura de contas e o traspaso de capital social das entidades xurídicas de noso territorio, organizando o calendario e lugares de encontro. Esta tarefa foi ocasión moi propicia para achegarnos de novo ao tecido asociativo que nos conforma, coñecer as súas últimas actividades e necesidades e reformularlles o traballo en rede que podemos facer de maneira conxunta nesta nova etapa que se nos abre chea de posibilidades.

As persoas socias deste GIT agardan, con paciencia e confianza, que a operativa bancaria, que estamos a estrear, implantar, afiáncese e desenvólvase de manera estable; que o traspaso do seu capital social convértaas pronto en socias de pleno dereito, para poder participar na vida decisoria da cooperativa; que a integración con BpE sexa real e efectiva e todo iso sen esquecer que, máis aló da parte estritamente financeira, estamos a crear unha maneira nova de xestionar a economía e que Fiar Banca Etica é unha poderosa ferramenta de transformación social.

Cachi Vilo

Coordinadora GIT Galiza Sur

Nota: Este artigo xunto con outros tamén moi interesantes podes lelos no Boletín BancaNote (tamén aparece este e os do ano pasado na columna da dereita): BancanotE_2abril2015

PARTICIPAR!

8 de maio de 2015

participarPor Peru Sasia, Conselleiro de Banca Etica.

“Participar” é unha palabra moi usada, aínda que non sempre correctamente entendida. A súa raíz etimológica fai referencia a “tomar parte en algo”, a “intervir”, e mesmo o dicionario asígnalle o significado de “aviso, parte ou noticia que se dá a alguén”. Tamén pode entenderse como “cantidade de diñeiro coa que se participa nun negocio”…

Falar hoxe de “participación” na esfera económica obríganos a reflexionar sobre os diferentes matices que ofrecen estas definicións. E anímanos a pensar que concepto de participación necesitamos se queremos que a economía recupere o seu valor social. A lóxica económica actual require (e constrúe) un/unha consumidor/a que reduce a súa intervención a unha decisión de compra debidamente condicionada pola mercadotecnia e polos modelos de felicidade-consumo que se nos inculcan de forma intensiva. Poténciase un/unha consumidor/a compulsivo/a, irreflexivo/a, ignorante dos mecanismos que rexen o sistema económico e das súas consecuencias; un individuo illado (mellor que sexa así) que simplemente resolva (afirmativamente) unha especie de diálogo hamletiano: “comprar ou non comprar, velaí o dilema”.

encuentro-socis-area-fiare-banca-popolare-eticaTransformar o sistema económico e recuperar o seu valor como espazo de relacións que miran polo ben común, esixe propostas que se constrúan sobre un modelo de participación moito máis denso, con moito maior percorrido. E esixe non só consumir, senón construír o circuíto económico. Esixe participar, con coñecemento e con responsabilidade, na organización que o xestiona. Esixe colaborar coa nosa opinión e as nosas capacidades (tamén as económicas) na consolidación do modelo. Esixe atraer a outras posibles participantes, persoas e organizacións que, como nós, comparten unha visión común sobre o que debe ser hoxe a economía. Esixe entender as nosas particularidades, os elementos fundamentais sobre os que asentamos as nosas propostas concretas, as razóns que explican as cousas que facemos… e as que non podemos ou non debemos facer. Esixe, en definitiva, “ser parte” de algo que construímos entre todos e todas demostrando que é posible pensar noutro modelo de relacións baseadas na cooperación, a reciprocidade, a solidariedade cos/coas máis febles, o respecto pola natureza. Esixe formarse, atoparse, debater, tomar decisións de forma democrática, tolerar a diferenza e enriquecerse con ela.

Esixe participar nunha Asemblea [tes información dos encontros anteriores na columna da esquerda], mediante a expresión dunha opinión ou a decisión dun voto. Participar nas diversas estruturas e dinámicas que promove o noso Pacto Asociativo. Participar especialmente na consolidación dunha estrutura que, precisamente, coide a participación. Algunhas destas accións son pequenas actuacións, pero xuntas cárganse dun gran valor político, especialmente para unha cooperativa financeira que se mantén teimuda apegada á lóxica de “unha persoa-un voto” (un dos nosos alicerces fundamentais). Porque o noso modelo constrúese desde a base, desde ese tecido social que se reuniu para ofrecer á sociedade unha proposta contracultural, contracorriente. E, non o esquezamos, ese é un exercicio moi custoso e esgotador se se encara individualmente.

Obviamente, debemos respectar as circunstancias persoais e as diferentes posibilidades de participar que cada persoa teña nun momento determinado. Pero isto nunca debe impedir a implicación responsable de quen entendan que esa é a súa maneira de construír Banca Etica. Tampouco debemos conformarnos, aceptando un empobrecemento progresivo da participación. Debemos perseguir cada día esa implicación, ofrecendo dinámicas atractivas e consistentes, que sexan capaces de adaptarse aos cambios da nosa contorna social, política, cultural, normativa… sen perder esa intensidade participativa que tanto necesitamos.

Ese é o noso modelo, que construímos desde orixes distintas en Italia e no Estado español. Un modelo que é a razón fundamental pola que as persoas socias da área Fiare buscaron con entusiasmo a posibilidade de integrarnos nun proxecto común. Hoxe, xa unidos os dous proxectos, aferrámonos xuntos/as a el como unha das chaves para seguir consolidando unha banca alternativa que se constrúe en Europa, desde realidades nacionais que presentan, fronte ao sistema económico, moitos puntos en común. Un camiño difícil, pero moi estimulante. Participemos e reforcemos a participación. Diso depende boa parte do noso valor.

Fonte: www.fiarebancaetica.coop/blog

Tes a continuación máis información da Asemblea que terá lugar o vindeiro sábado 16 de maio no Colexio Chamberrí en Madrid:

Se tes dúbidas podes escribir a galizasur@proyectofiare.com ou a galizanorte@proyectofiare.com

para-una-nueva-gobernanza-para-elegir-nuestro-comite-de-administracion_0

Presentouse en Idearia a Mesa do Sistema de Finanzas Éticas

Lugar da noticia:  Córdoba.

O pasado día 1 de Maio no marco do Encontro da Economía Solidaria Idearia2015, realizouse un Taller de presentación e debate sobre a recentemente creada Mesa do Sistema de Finanzas Eticas de REAS RdR (MSFE). Na presentación da MSFE, explicouse a iniciativa, que xorde coa intención de consolidar unha sectorial de Finanzas Éticas e está composta polas catro entidades de FFEE de REAS que operan en ámbito estatal: CAES, Coop57, Fiare e Oikocredit.

Na presentación fíxose fincapé en que esta iniciativa recolle mesa_finanzas_eticasa longa tradición e a gran riqueza de experiencias de FFEE que existe en REAS RdR (REAS Rede de Redes) e asume o reto de consolidar un espazo coordinado que reforce as FFEE de REAS. No traballo do Taller puxéronse de manifesto unha serie de retos chave para a MESA, entre os que podemos resaltar:

  • A necesidade de establecer canles de cooperación que permitan crear circuítos especializados para necesidades específicas, implicando a outros actores da Economía Solidaria e axentes potencialmente aliados.
  • A atención ao Eixo educativo, buscando incorporar en distintos espazos e niveis (Educación primaria, secundaria, bacharelato, universitaria, formación profesional, non-formal…) os principios e realidades das Finanzas Éticas no marco da Economía Solidaria.
  • Profundar na intercooperación e no traballo coas ferramentas xa dispoñibles de FFEE por parte das entidades e persoas de REAS RdR e as súas organizacións territoriais e sectoriais.
  • Mirar a Europa e incorporarse ás dinámicas que, a nivel internacional, desenvolve REAS RdR, asumindo nalgúns casos o reto de reforzalas.
  • Atender á dimensión de denuncia e incidencia, interaccionando coa esfera política sen perder independencia e atentos aos riscos de manipulación.
  • Implicarse na consolidación do Mercado Social de REAS RdR.

Xurdiron así mesmo moitas outras cuestións relacionadas coas relacións co cooperativismo de crédito, os retos do aseguramento ético no marco de REAS, a necesidade de construír e difundir mensaxes comúns sobre FFEE (Finanzas Éticas) e ESS (Economía Social e Solidaria)…

O material empregado no Taller está dispoñible no seguinte arquivo: presentacion_Mesa_Finanzas_Idearia_2015

Idearia_0190Fonte: www.economiasolidaria.org

Coñece máis sobre Fiare Banca Etica o 9 de maio en Vigo e en Gondomar!

Se queres saber máis sobre as finanzas éticas e Fiare Banca Etica achégate aos dous encontros nos que participamos o vindeiro sábado 9 de maio en Vigo e en Gondomar.

Anímate a vir e así estarás informada/o de todas as últimas novas!

Dia-Comercio-Xusto-Vigo-9maio2015XVEncontrosemente-gondomar-maio2015

As finanzas éticas nos centros de secundaria da man de Fiare e FETS

5 de maio de 2015

Fiare e FETS participaron en “Cambiar a escola para cambiar o mundo”, xornadas do proxecto europeo REDDSO.

las-finanzas-eticas-en-los-centros-de-secundaria-de-mano-de-fiare-y-fetsOs días 10 e 11 de abril, no marco do proxecto europeo REDDSO, tivo lugar en Barcelona un encontro de intercambio de experiencias educativas transformadoras. O obxectivo era abrir un espazo de intercambio entre docentes, ONG e outras entidades sociais para detectar as claves do éxito no seu traballo de transformación social.

No proxecto participaron 15 entidades sociais, entre as que se atopaba a Fundación Fiare e Fets, e unha vintena de centros educativos, a maioría deles de secundaria.

En canto ás experiencias educativas, o abanico foi amplo, tocando temas tan variados como a paz, as finanzas éticas, o medio ambiente, o xénero, a interculturalidade, a sustentabilidade económica e social ou a participación cidadá e con iniciativas que van desde o Servizo Comunitario, impulsado polo Departamento de Ensino, pasando polas redes de escolas, as campañas ou as comunidades de aprendizaxe entre outros.

Todas as experiencias foron presentadas polos seus protagonistas: profesorado, entidades e nalgún caso mesmo o alumnado, que compartirán o seu proxecto pondo a atención no seu potencial transformador, na creación de sinerxías entre centros e entidades ou na identificación dos diferentes roles na implementación da educación transformadora.

A experiencia do instituto Quatre Cantons

Alumnos de Cuarto de ESO do Instituto Quatre Cantons presentaron nas xornadas o traballo realizado durante cinco semanas no centro educativo por encargo de Fiare. A presentación fixérona acompañados de Nina, de FETS e de Anna, profesora do centro.

Os mozos e mozas, da man dunha socia de Fiare Banca Etica, Maria Antonia e das súas profesoras do centro, Anna, Julia e Jordi, fixeron unha reflexión crítica sobre os bancos e o uso que se fai do diñeiro. Aprenderon que é a banca ética e os seus principios e reflexionaron sobre os seus valores e obxectivos achegándose a realidades sociais ás que non están habituados/as.

Durante este período realizaron os talleres organizados por FETS: “I o teu què saps? Diners a qualsevol preu”, a cargo de Fer e o Taller de teatro “Quina cara da moeda vols?” a cargo de David, da compañía La Nave Va.

O encargo de Fiare consistía en que os alumnos e alumnas realizasen unha campaña de sensibilización e difusión das finanzas éticas, dirixida á comunidade educativa, que se concretou en entrevistas á xente do barrio, na elaboración dunha web, trípticos e carteis anunciando unha charla informativa ás familias e ao professorado do centro.

Na charla deron a coñecer con moita claridade os obxectivos, principios e valores dos bancos éticos. Asistiron unhas 20 persoas que se mostraron en todo momento moi interesadas no tema.

Os alumnos e alumnas tamén tiveron a oportunidade de contactar e visitar algúns proxectos que recibiron financiamento de entidades de crédito éticas como Arrels Fundació, a cooperativa Cydonia, Espai Brotes… e puideron profundar nos principios, valores e obxectivos que hai detrás dos investimentos bancarios.

Esta enriquecedora experiencia reafírmanos na idea de que unha sociedade mellor baseada nos valores e principios éticos e solidarios en todos os ámbitos da vida, tamén nos aspectos aparentemente máis prácticos, como o uso do diñeiro, debe pasar indefectiblemente pola educación da nosa xente nova.

Aquí deixamos un pequeno vídeo da xornada e as páxinas webs que realizaron os distintos grupos.

Fonte: www.fiarebancaetica.coop

18 de abril: Gran día de traballo e de compartir!

O pasado sábado, 18 de abril de 2015, tivemos un gran día de diálogo, de aclarar dúbidas, de compartir inquedanzas e desexos, de coñecer novas experiencias e realidades… e de moito máis como a continuación relatamos.

GITGalizaNorte-18abril2015-IIA mañá, foi a parte do día adicada á xuntanza do GIT Galiza Norte que nesta ocasión tivo lugar na cidade de Lugo, no local da cooperativa Bico de Grao. Nesta ocasión, máis que en ningunha outra polo momento, houbo que tratar unha chea de temas, xa que debido ao momento de cambios no que estamos hai moitas Fiare-Lugo-18abril2015cuestións que aclarar para poder informar correctamente a todas as persoas socias.  O vindeiro sábado, 25 de abril de 2015, vanse xuntar en Bilbao as persoas que representan aos GITs de toda a zona norte do Estado español polo que se poderán traballar alí moitos dos puntos que desexades saber.  Virán con pulos renovados e cargados de paciencia para pouco a pouco entre todos e todas irnos adaptando ás novas propostas e dinámicas.

GITGalizaNorte-18abril2015

Persoas socias presentes na reunión do GIT Galiza Norte, Lugo, 18 de abril de 2015.

Pola tarde, chegou o turno de que cinco das persoas do grupo local de Lugo nos trasladásemos a Foz para poder asistir á charla-coloquio que alí se organizaba no Salón de Actos da Casa da Cultura.  Participaron un bo número de persoas interesadas, unhas 25, e ata contamos con dous dos medios comunicación da vila (radio e prensa).  O coloquio estivo moi animado, con lugar para a reflexión colectiva sobre a información que as entidades bancarias normalmente ofrecen e saíron moitos dos temas máis de actualidade relacionados coa praxe da banca convencional.

Foz_18abril2015Respostáronse a preguntas sobre temas de transparencia e de como obter toda a información desexada, da relación con financiamentos de proxectos vinculados a temas de agroecoloxía e de desenvolvemento rural, etc.  Moitas persoas quedaron con ganas de coñecer moito máis e de seguir afondando na necesidade dunhas finanzas éticas e solidarias.

Por todo o anterior podemos dicir que se cumpriu o obxectivo proposto durante esta hora e media por estas terras da Mariña lucense:  Dar a coñecer á poboación da comarca da Mariña as liñas de acción e posibilidades de Fiare Banca Etica.

FiareBancaEtica-JuanGaribi

Información sobre Fiare Banca Etica do minuto 32 ao minuto 34.

Podes saber un pouco máis do que é Fiare Banca Etica se fas clic na imaxe da dereita (do minuto 32 ao minuto 34) e ademais podes informarte das próximas actividades ás que podes achegarte e que terán lugar na túa cidade ou vila no noso calendario.

Seguir

Recibe aviso de cada artigo novo no teu correo electrónico.

Únete aos outros 1.712 segidores

%d bloggers like this: