Lugar da noticia: Ollo – Navarra

O proxecto de fortalecemento da Rede estatal de Economía Alternativa e Solidaria (REAS Rede de Redes) celebra o seu terceiro encontro plenario en Gure Sustraiak, Ollo (Navarra)

Unha vez máis, o pasado 2 de marzo, representantes do Observatorio DESC, REAS Rede de Redes, LabCoop, as seccións territoriais de REAS Aragón, Euskadi, Madrid e Navarra, e a Xarxa de Economía Solidaria de Cataluña, reunirónse no albergue Gure Sustraiak, na localidade de Ollo (Navarra) -unha preciosa aldeíña a 30 minutos de Pamplona situado no val onde nace o río Irazu- para seguir avanzando no proxecto de “Fortalecemento da Rede de Economía Solidaria Española”, financiado polo programa Cidadanía Activa do mecanismo financeiro do espazo económico europeo 2009-2014 EEA Grants e xestionado pola plataforma de ONG de Acción Social.

Este terceiro encontro celebrouse, a proposta de REAS Navarra, en Gure Sustraiak, un proxecto cooperativo integrado por 11 socias de traballo, que combinan dous albergues de turismo rural (un deles totalmente adaptado a persoas con diversidades funcionais) cunha granxa escola e un centro de acollida pre-laboral para persoas con discapacidades mentais. Nesta contorna privilexiada pasamos a xornada traballando sobre a análise territorial da Economía Social e Solidaria (ESS) nos territorios participantes (Navarra, Euskadi, Madrid, Aragón e Cataluña) e sobre os próximos pasos a dar.

Por primeira vez empézase a constatar que a visión de enfoque de dereitos achega á ESS e ao mercado social, un punto de vista diferente ao que estamos afeitas, e sobre todo, achega o noso discurso a unha linguaxe máis comprensible para a cidadanía, tal como o expresaron algunhas das persoas asistentes ao encontro que xa están a incorporar o enfoque de dereitos nas súas charlas. De feito, o enfoque de dereitos xa pasou a formar parte da orde do día da maioría dos territorios participantes, en moitos casos de forma explícita.

Durante a dinámica sobre análise territorial púxose de manifesto unha vez máis a crecente complexidade e diversidade de experiencias, iniciativas e visións que conviven no universo da ESS no Estado español. Nos últimos 3 anos creceu exponencialmente o número de eventos e iniciativas organizadas directamente por, para e desde as redes de ESS. Tamén se constata un importante cambio de orientación nas formulacións estratéxicas da rede, incorporando de forma explícita un rol de suxeito político, ou apostando forte polo mercado social como estratexia compartida, crecendo en calidade e cantidade os vínculos institucionais con outros actores e sectores chave da sociedade civil, tanto públicos como privados.

Nestes momentos o proxecto entra nunha nova fase centrada na produción dunha publicación dixital e de material audiovisual. Un dos produtos que se elaborará consiste nun vídeo-reportaxe de 20 minutos sobre “estratexias e ferramentas de construción de mercado social”. Conseguir captar toda esta diversidade e heteroxeneidade de experiencias e iniciativas nos materiais a publicar é sen dúbida un dos seguintes grandes retos. Outro dos grandes retos a traballar é xerar, de forma colaborativa, coñecementos pro-comúns baseados na memoria histórica e estado actual da ESS no Estado español. Por iso, máis de 20 persoas de todo o territorio español están a colaborar na redacción da publicación dixital.

Porque outra economía non só é posible senón que xa é unha realidade!

Información de anteriores encontros:

Fonte: www.econonomiasolidaria.org