30 de maio de 2015: I Encontro interGIT na Galiza

Pasadas dúas semanas desde que tivo lugar o encontro estatal de persoas socias (Madrid, 16 de maio de 2015), e coas ganas de poñer as ideas claras e seguir traballando, os GITs da Galiza celebramos (GIT Galiza Sur e GIT Galiza Norte) unha xuntanza conxunta o pasado sábado 30 de maio cunha importante compoñente celebrativa. Arroupadas/os polas vistas da ría de Vigo dende os montes de Coiro, baixo o sol dun día case que de verán, e compartindo un aperitivo na taberna Pan de Millo; varias das persoas que conformamos os dous GITs galegos comezamos a reflexionar sobre a experiencia vivida no recente encontro estatal de persoas socias en Madrid e sobre os camiños que a partires de agora se abren ante nós.

Intergit-30maio2015-1Tras facer un breve repaso dos datos macro da cooperativa, que a pesares das dificultades sufridas amosa un alto cumprimento de obxectivos, entrouse de cheo na análise dos diversos talleres traballados en Madrid, tratando de contextualizar os mesmos na realidade galega co fin de marcar obxectivos de traballo para os vindeiros meses. Explicacións, dúbidas e aclaracións sobre a estrutura de Fiare Banca Etica, sobre o proxecto Fiare Labs e sobre a relación coas socias e a oficina se intercalaron ao longo de toda a xornada.

Tras un longo intercambio de opinións moitas foron as propostas feitas para traballar nos vindeiros meses. Achegarse ás socias, mellorar a relación coa oficina, promocionar o crédito, crecer en tecido social… Opinións diversas pero non encontradas, das que se pode extraer que, a pesar dos pesares, segue habendo ganas de construír.

Intergit-30maio2015-2E como por falar nunca hai problema, chegou a hora da comida e da xornada festiva á que non podían faltar os/as máis pequenos/as da casa. Produtos da horta, regados cun bo albariño da casa e cunha boa sobremesa para celebrar o recente aniversario de varios membros do GIT. Comida distendida que deu para seguir afondando e concretando algún dos puntos da mañá e coller as forzas necesarias para rematar o día cun baño de sol na praia de Melide, en Cabo Home, case case tocando as Illas Cíes.

Advertisements

Asemblea de persoas socias 2015: principais contidos

22 de maio de 2015
Asemblea Banca Popolare Etica, Milán. Foto de Giuseppe Lanzi

Asemblea Banca Popolare Etica, Milán. Foto de Giuseppe Lanzi

O pasado sábado 16 de maio celebrouse en Milán a Asemblea Xeral de Banca Popolare Etica (Banca Etica) na que participaron 1,155 persoas socias das cales 403 estaban presentes e 752 con delegación de voto.

Durante a reunión, tivemos a oportunidade de conectar directamente con Madrid, onde as persoas socias e traballadoras da área Fiare reuníronse para seguir a Asemblea e para traballar sobre cuestións cruciais do desenvolvemento da Banca Etica no Estado español.

Os documentos aprobados

Puntos que a Asemblea votou e aprobou:

As direccións do novo modelo de goberno

Durante a Asemblea, o Consello de Administración presentou ás persoas socias as líñas xerais para a creación dun novo sistema electoral para a elección do Consello de Administración. Un novo goberno que é necesario para implementar as regulacións do Banco de Italia e responder a un maior nivel de complexidade alcanzado pola Banca Etica nestes 16 anos coa ampliación da base social e a apertura dunha sucursal fóra de Italia. O proceso participativo para chegar a un novo Regulamento Electoral continúa nos vindeiros meses.

O novo Director Xeral

A asemblea foi tamén a ocasión para presentar aos socios e socias a Alessandro Messina, o novo director xeral de Banca Etica. Messina provén da Federación Italiana de Bancos de Crédito Cooperativo. No pasado algunhas das súas responsabilidades foron: a área de créditos da Asociación Bancaria Italiana, dirixente público, director da Asociación Lunaria e coordinador da campaña Sbilanciamoci!

Documentos presentados na reunión

Algúns dos documentos presentados na asemblea foron::

Grupo de mozos e mozas de Banca Etica

Por último destacamos a presentación dunha nova iniciativa: “Cara á Reunión do Grupo de mozos/as deBanca Etica.” O proxecto está promovido por un grupo de persoas socias de Banca Etica menores de 35 anos, que queren traballar en rede para compartir ideas e propostas sobre os principios e valores das finanzas éticas. Podes poñerte en contacto coas persoas promotoras desde a páxina en Facebook.

Fonte: www.fiarebancaetica.coop/blog

Que supón asociarse a Fiare Banca Etica desde o Finisterrae (Galiza Sur)

As provincias de Pontevedra e Ourense conforman o territorio deste GIT [xunto co do GIT Galiza Norte (provincias de Coruña e Lugo)], que ocupa a fronteira máis occidental de Fiare Banca Etica. Un espazo cheo de contrastes, entre o rural e o urbano, cun tecido asociativo feble, en comparación con outros territorios desta V Área, cunha cidadanía que desconfía do sistema financeiro, pois foi fortemente golpeada pola crise e o abuso das entidades bancarias e onde estas singularidades tamén vén reflectidas na nosa configuración e quefaceres.

Xuntanza GIT Galiza Sur, 28 de abril de 2015, Vigo.

Xuntanza GIT Galiza Sur, 28 de abril de 2015, Vigo.

O grupo responsable deste GIT, elixido pola asemblea de persoas socias e constituído por unhas 12 persoas, articulouse, desde o seu inicio, como un equipo de traballo no que se repartiron as cargas, máis que os cargos, en función de dúas premisas importantes: dar representatividade a todos os colectivos e grupos locais implicados e que cada persoa elixise onde estar en función das súas capacidades e desexos. Trátase dun equipo mixto, novo, heteroxéneo, autocrítico, reflexivo e participativo, que consegue superar as distancias físicas que nos separan, entre as reunións presenciais, por medio dunha comunicación fluída vía correo electrónico, teléfono, whatsapp…

Cremos que case todo o noso trabaixo ten que ver cun bo plan de comunicación: externa-difusión e interna-participación. Ambas as dúas prioridades marcan a nosa traballo como GIT e actúan como impulso para outras tarefas interconectadas, como son a formación continua e o mantemento dos vínculos e canles de información co resto dos grupos e membros da cooperativa.

RedeGalegaSementes-Gondomar-9abril2015

XV Encontro da Rede Galega de Sementes, 9 de abril de 2015, Gondomar

A nosa maior actividade ad extra vai encamiñada a participar en todos os actos de difusión das finanzas éticas ás que nos convidaron. Desde a feira de produtos tradicionais, á que acudimos mensualmente na cidade de Vigo, até distintas xornadas en centros de ensinanza en grao sumo variado (secundaria, graos de formación profesional, universidade senior…) pasando pola Feira de Economía Solidaria en Pontevedra, os Encontros da Rede Galega de Sementes, o Día do Comercio Xusto ou polo Congreso Internacional de Agroecología e Agricultura Ecolóxica, organizado pola universidade e no que o pasado ano reflexionouse sobre recursos compartidos e respostas colectivas. Así, xa contamos cun número crecente de asociacións e organizacións de todo tipo que, máis ou menos sensibilizadas, si demostran inquietude e ganas de coñecernos e de traballar con nós por un cambio social.

Día do Comercio Xusto "Tira do fío", 9 de abril de 2015, Vigo

Día do Comercio Xusto “Tira do fío”, 9 de abril de 2015, Vigo

Vivimos con moita ilusión todo o proceso de integración con Banca Popolare Etica (BpE). Este paso histórico e as consecuencias da apertura da oficina de Bilbao trouxeron moitas novidades e adaptacións ao novo rol que o GIT ten que desempeñar nesta etapa. Nestes momentos estamos a redefinir os nosos obxectivos e accións, sen esquecer a nosa tarefa impulsora do proxecto no territorio.

A posta en marcha de operativa bancaria tamén xerou multitude de expectativas, tanto das persoas socias como das que aínda non o son. Cara a dentro e cara a fóra seguimos comunicando que canto maior e máis participativa sexa a base social que nos constitúa, maior será o noso campo de acción e as posibilidades de cambio que poidamos alcanzar. Por todo iso, dentro das actividades que ultimamente desenvolvemos ad intra destacariamos a colaboración coas persoas da operativa bancaria para facilitar a apertura de contas e o traspaso de capital social das entidades xurídicas de noso territorio, organizando o calendario e lugares de encontro. Esta tarefa foi ocasión moi propicia para achegarnos de novo ao tecido asociativo que nos conforma, coñecer as súas últimas actividades e necesidades e reformularlles o traballo en rede que podemos facer de maneira conxunta nesta nova etapa que se nos abre chea de posibilidades.

As persoas socias deste GIT agardan, con paciencia e confianza, que a operativa bancaria, que estamos a estrear, implantar, afiáncese e desenvólvase de manera estable; que o traspaso do seu capital social convértaas pronto en socias de pleno dereito, para poder participar na vida decisoria da cooperativa; que a integración con BpE sexa real e efectiva e todo iso sen esquecer que, máis aló da parte estritamente financeira, estamos a crear unha maneira nova de xestionar a economía e que Fiar Banca Etica é unha poderosa ferramenta de transformación social.

Cachi Vilo

Coordinadora GIT Galiza Sur

Nota: Este artigo xunto con outros tamén moi interesantes podes lelos no Boletín BancaNote (tamén aparece este e os do ano pasado na columna da dereita): BancanotE_2abril2015

Presentouse en Idearia a Mesa do Sistema de Finanzas Éticas

Lugar da noticia:  Córdoba.

O pasado día 1 de Maio no marco do Encontro da Economía Solidaria Idearia2015, realizouse un Taller de presentación e debate sobre a recentemente creada Mesa do Sistema de Finanzas Eticas de REAS RdR (MSFE). Na presentación da MSFE, explicouse a iniciativa, que xorde coa intención de consolidar unha sectorial de Finanzas Éticas e está composta polas catro entidades de FFEE de REAS que operan en ámbito estatal: CAES, Coop57, Fiare e Oikocredit.

Na presentación fíxose fincapé en que esta iniciativa recolle mesa_finanzas_eticasa longa tradición e a gran riqueza de experiencias de FFEE que existe en REAS RdR (REAS Rede de Redes) e asume o reto de consolidar un espazo coordinado que reforce as FFEE de REAS. No traballo do Taller puxéronse de manifesto unha serie de retos chave para a MESA, entre os que podemos resaltar:

  • A necesidade de establecer canles de cooperación que permitan crear circuítos especializados para necesidades específicas, implicando a outros actores da Economía Solidaria e axentes potencialmente aliados.
  • A atención ao Eixo educativo, buscando incorporar en distintos espazos e niveis (Educación primaria, secundaria, bacharelato, universitaria, formación profesional, non-formal…) os principios e realidades das Finanzas Éticas no marco da Economía Solidaria.
  • Profundar na intercooperación e no traballo coas ferramentas xa dispoñibles de FFEE por parte das entidades e persoas de REAS RdR e as súas organizacións territoriais e sectoriais.
  • Mirar a Europa e incorporarse ás dinámicas que, a nivel internacional, desenvolve REAS RdR, asumindo nalgúns casos o reto de reforzalas.
  • Atender á dimensión de denuncia e incidencia, interaccionando coa esfera política sen perder independencia e atentos aos riscos de manipulación.
  • Implicarse na consolidación do Mercado Social de REAS RdR.

Xurdiron así mesmo moitas outras cuestións relacionadas coas relacións co cooperativismo de crédito, os retos do aseguramento ético no marco de REAS, a necesidade de construír e difundir mensaxes comúns sobre FFEE (Finanzas Éticas) e ESS (Economía Social e Solidaria)…

O material empregado no Taller está dispoñible no seguinte arquivo: presentacion_Mesa_Finanzas_Idearia_2015

Idearia_0190Fonte: www.economiasolidaria.org

As relacións coa esfera política en Fiare Banca Etica

14 de abril de 2015

las-relaciones-esfera-politica-en-fiare-banca-eticaEn relación a algúns artigos escritos en medios de comunicación recentemente, que fan referencia á relación entre Fiare Banca Etica e distintos partidos políticos e institucións públicas, parécenos importante neste momento aclarar, a partir dos principios que guiaron a creación e consolidación do proxecto Fiare Banca Etica, as razóns que explican tanto os límites que establecemos, como as relacións que aceptamos e fomentamos, ao entender que responden de forma coherente aos devanditos principios.

En primeiro lugar, queremos expor que entendemos sen ningunha reserva o dereito de calquera medio de comunicación a analizar con rigor as nosas relacións na esfera política, e en particular cos partidos políticos e as institucións públicas. Na medida en que esas relacións as expomos en todo momento desde a transparencia, non existe ningunha reserva a que sexan analizadas e comunicadas e estamos así mesmo dispoñibles para ofrecer as explicacións que se nos requiran. Neste sentido, merece a pena resaltar que a historia (tamén a recente), está chea de casos de relacións entre o mundo financeiro e a política, que só puideron coñecerse tras longas e complexas investigacións realizadas por xornalistas, xuíces e outros axentes sociais, e é reivindicación histórica de Fiare Banca Etica que ditas relacións estean caracterizadas, neste novo modelo de facer banca que reivindicamos, pola maior transparencia e un compromiso sen reservas de render contas á sociedade dos seus contidos e repercusións.

Quen construímos Fiare Banca Etica

Fiare Banca Etica nace da unión de dous proxectos baseados nas finanzas éticas: Banca Popolare Etica, un banco cooperativo que traballa en Italia desde o 1999 e Fiare, que opera no Estado español desde o 2005. Ambos os dous queren ser unha ferramenta ao servizo da transformación social a través do financiamento de proxectos da economía social e solidaria e a promoción dunha cultura da intermediación financeira que se asente sobre os principios de transparencia, participación, democracia e o recoñecemento do crédito como dereito. Grazas ao aforro depositado por miles de persoas e organizacións, Fiare Banca Etica apoia a moitas organizacións que traballan polo benestar social, en espazos tan diversos como a loita contra a exclusión, o medio ambiente, a agricultura de proximidade, a cooperación internacional, a animación sociocultural ou o comercio xusto. Estes datos son públicos e poden verificarse, xa que Fiare Banca Etica é dos poucos bancos no mundo que publica na súa web información de todas as operacións de financiamento realizadas.

A nosa natureza organizacional, é a dunha entidade cunha ampla base social: un banco cooperativo, con máis de 36.000 persoas e organizacións socias que garante a xestión democrática e o compromiso ético coa participación das persoas socias baixo o principio de “unha persoa, un voto”. Estas decenas de miles de “persoas propietarias” de Fiare Banca Etica participan activamente no goberno da nosa institución. Son as persoas socias, organizadas en máis de 100 grupos territoriais, que de forma voluntaria, encárganse de garantir a proximidade de Fiare Banca Etica ao territorio e ás necesidades das comunidades locais. Esta estrutura e modelo de goberno permítenos manternos como un banco independente, non suxeito ao control de partidos políticos, ou dos grandes grupos económicos e financeiros.

As relacións coa esfera política en Fiare Banca Etica

Desde sempre, Fiare Banca Etica busca a colaboración coas institucións das diferentes administracións públicas que, a niveis locais, rexionais e nacionais estean interesadas en desenvolver vías para as finanzas éticas. Temos preto de 400 concellos que son socios da cooperativa, e con eles tentamos atopar vías de colaboración que sirvan para orientar as finanzas cara ao ben común e vaian consolidando outra maneira de entender as relacións na esfera económica. Moitas destas institucións públicas veñen colaborando desde o comezo do proxecto Fiare Banca Etica, e en moitos casos ao longo de lexislaturas nas que as responsabilidades de goberno foron cambiando. Cabe resaltar así mesmo un amplo número de mocións de apoio á banca ética e a Fiare Banca Etica en particular, aprobadas por unanimidade ou moi amplas maiorías cos votos favorables de practicamente todos os partidos do espectro político no Estado español.

A procura desta colaboración non impide que, na nosa relación cos partidos políticos, excluamos de forma explícita tanto o financiamento como a posibilidade de subscribir capital social. Fiare Banca Etica non apoia a ningún partido ou movemento político, pero isto non quere dicir que non busquemos a implicación daquelas institucións locais que queiran comprometerse, como parte das súas actividades, no desenvolvemento de circuítos de intermediación financeira coherentes cos nosos obxectivos. Da mesma maneira, valoramos como un bo sinal a elección dalgúns partidos políticos de abrir contas correntes en Fiare Banca Etica. Son decisións que mostran que tamén neste espazo empezouse unha reflexión sobre as finanzas e as relacións que deben manterse entre os partidos e as entidades financeiras. As mesmas finanzas que, lembremos, son a primeira causa da crise económica e financeira que significou para millóns de persoas en todo o país unha redución de calidade de vida e dos recursos necesarios para garantir a xustiza social.

Pensamos que a decisión dalgúns movementos e partidos políticos de optar polas finanzas éticas é unha opción coherente se o que se busca con iso é a transformación da sociedade, e esperamos que marque un camiño no que cada vez máis forzas políticas queiran utilizar o seu propio diñeiro de maneira responsable, como unha opción de natureza pre-partidaria, aínda que cun contido nitidamente político. Non podemos esquecer que as forzas políticas teñen a capacidade (e, por tanto, a responsabilidade) de cambiar as regras dun sistema financeiro que nos arrastrou a esta crise e levalo a ser unha ferramenta ao servizo da economía real, as empresas e os fogares.

Fonte: www.fiarebancaetica.coop

Reflexións persoais tras a inauguración da oficina de Bilbao

reflexiones-personales-tras-inauguracion-de-oficina-de-bilba31 de marzo 2015

Peru Sasia, Conselleiro da Área Fiare

Pódense facer moitas análises sobre as dúas xornadas que vivimos en Bilbao con motivo da inauguración da primeira Oficina de Banca Popolare Etica (Banca Etica) no Estado español. Podemos falar do que significou a presenza do Consello de Administración, o Colexio Sindical e o Comité de Ética neste encontro, ou da xenerosidade e compromiso da nosa base social e a nosa estrutura profesional que, vindo desde moi distintos lugares, quixeron estar nesta celebración. É inevitable recoñecer o seu entusiasmo e o seu interese por coñecer esta nova área da cooperativa, esta nova oficina, estes/as novos/as compañeiros e compañeiras…

Poderemos analizar a resposta dun Consello de Administración que, moi renovado tras as eleccións de 2013, recibiu como unha gran novidade a aposta da Banca por avanzar na dimensión internacional e asumiuna cun sentido moi alto de responsabilidade e competencia. Non poderemos esquecer, sen dúbida, a importancia que ten o intercambio de experiencias entre ambos os dous países, o valor do contacto próximo entre persoas socias pertencentes a GITs moi afastados. Falaremos, por suposto, de como estes días serviron para reforzar o contacto próximo entre profesionais, socias, proxectos… reflexionando mesmo sobre o impacto desta experiencia na mellora dos procesos operativos, hoxe algo máis difíciles coa apertura desta nova oficina…

Poderemos falar de todo isto, e seguro que o faremos estes días en moitos momentos e a moitos niveis…

Pero non quero deixar a oportunidade de propor un enfoque moito máis persoal do vivido en Bilbao, como unha nova proba de que a integración de Fiare e Banca Etica ten moito que ver coa dimensión relacional, coa construción dun proxecto conxunto de “talla humana” no que o encontro, o debate, a celebración e tamén (como non) o afrontamiento de cuestións complexas, son o substrato do que se nutre un proxecto cooperativo de Banca Etica absolutamente único.

Creo poder afirmar, por moitas conversacións tidas estes días, que as persoas que tivemos a sorte de gozar desta experiencia gardaremos a vivencia destes días na nosa memoria, sen dúbida, pero tamén (sobre todo) nos nosos corazóns.

Quédanos a esperanza (máis ben a certeza) de saber que as nosas dinámicas crearán novas oportunidades. Seguirémonos atopando, sen dúbida, en calquera lugar do noso riquísimo mapa asociativo.

Fonte: www.fiarebancaetica.coop

Constituída a asociación “Red de Finanzas Alternativas y Solidarias”

constituida-asociacion-red-de-finanzas-alternativas-y-solidarias2 de marzo de 2015

A finais de febreiro asinouse en Sevilla a Acta de constitución da “ASOCIACIÓN RED DE FINANZAS ALTERNATIVAS Y SOLIDARIAS”, de ámbito estatal.

O acordo de constitución como asociación estatal tomouse no III Encontro de Entidades de Finanzas Alternativas que se celebrou o pasado mes de setembro de 2014 en El Puerto de Santa María (Cádiz).

As organizacións constituíntes de todo o Estado español que dimensionan e dan fortaleza a esta economía alternativa e solidaria, as cales á súa vez integran a base social doutras moitas organizacións, son:

A construción do dereito ao crédito dentro da esfera dos Dereitos Humanos constitúe o eixo vertebrador e transversal deste modelo de economía alternativa e solidaria. A estratexia a desenvolver e os interlocutores necesarios serán os obxectivos nesta primeira fase do plan de acción.

A incorporación nesta Asociación da Fundación Fiare é xa un feito.

Sinerxías nas finanzas éticas

150220 14'13 Refas Sevilla equipo wmA Asociación terá como obxecto principal a coordinación do circuíto das finanzas locais alternativas e solidarias, a coordinación das posibilidades e límites da actividade parabancaria no marco das finanzas éticas, e a súa vinculación e sinerxía no sistema de finanzas éticas.

Promover a utilización do aforro de persoas solidarias para proxectos de economía social a través de axudas reintegrables e outras alternativas sociais abarcarán desde o apoio a empresas para o sostemento e a creación de emprego e autoemprego estables, até a cobertura de necesidades básicas en situación ou risco de exclusión social.

Pór en valor as relacións de confianza e compromiso entre as persoas, constitúen así mesmo a base dos mecanismos que regulan a construción dunha banca ética, dentro dos complexos mercados financeiros, e dan un valor diferente aos recursos económicos.

Fonte: www.fiarebancaetica.coop

%d bloggers like this: